Rewolucja Amerykańska

Przyczyny: sprzeczne interesy gospodarcze: Anglia chciała wyłączność na dostarczanie produktów i zabieranie z Ameryki, a gdzie indziej taniej, Herbata; wzrost podatków a brak reprezentacji w parlamencie, opłata stemplowa, Oświecenie, prawa obywatelskie, Boston Tea Party

1776 Kongres przedstawicieli kolonii - wojna z Anglią

1776 Deklaracja Niepodległości: prawa naturalne człowieka

1783 Wersal – pokój, uznanie niepodległości

1787 Konstytucja: Kongres: Senat: 2 reprezentanci ze stanu; Izba Reprezentantów: na dwa lata; ; podatki, ustawy; Prezydent: pośrednie na 4 lata, polityka zagraniczna, armia, ustawy, weto; Sądy dożywotnio

Wielka Rewolucja Francuska

Przyczyny: przegrana wojna 7-letnia z Anglią (1763), zróżnicowanie wewnętrzne, monarchia chciała centralizować, szlachta nie, burżuazja chciała zniesienia ceł wewnętrznych i jednolitości, bo handel, kryzys finansów – duże wydatki dworu, ustrój stanowy, 97% ludzi w 3 stanie, bieda, brak możliwości wzbogacenia się, prawa senioralne szlachty do chłopów, sądownictwo szlachty, masoneria

1789 Brak pieniędzy więc król Stany Generalne – 300, 300, 600, ale oddzielnie

1789 Zgromadzenie Narodowe z 600, król pozwolił razem, ale zbierał woja

1789 Rozbudzeni, Gwardia Narodowa, nowe władze Paryża, zburzenie Bastylii bo woj, król odwołał woja

1789 zniesienie feudalnych: bez praw senioralnych, bez sądów patrymonialnych, czynsze wykupywane; Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela: źródło władzy – Naród, cel – ochrona praw naturalnych;

1790 Reforma administracyjna, obieralne władze, bez ceł wewnętrznych, system miar, bez tytułów szlacheckich, likwidacja majątku kościoła, konstytucja cywilna: księża pensje za prowadzenie ślubów itp., uzależnienie kościoła od państwa, ale konflikty, i potem problemy

1791 Zakaz strajków i zgromadzeń dla robotników najemnych

1791 Wystąpienia republikańskie, stłumione

1791 Konstytucja; monarchia, cenzus majątku, weto, ministrowie odpowiadają przed zgromadzeniem

1791 Austria i Prusy chciały przywrócić porządek, ale nie wojskowo na razie, bo rozbiory, żyrondyści chcieli wojny, a jakobini nie

1792 Zgromadzenie na Austrię, ale król nie popierał, więc ludzie rozdarci, lęk przed wojną, sankiuloci nic nie dostali od rewolucji

1792 Sankiuloci zjechali króla, Zgromadzenie się rozwiązało i Konwencja wybrana, republika

1793 Austria i Prusy zjechane, ale potem znowu sukcesy

1793 bieda, głód, pobór do woja, więc sankiuloci zmusili Konwencję do rozwalenia żyrondystów

1793 nowa konstytucja: republika, powszechne prawo wyborcze, oświata, wolności obywatelskie; uwłaszczenie chłopów, maxima na ceny, zaostrzenie sądownictwa, terror, nowy kalendarz, religia, żeby kształtować świadomość

1794 I Koalicja dostawała

1794 Przewrót, bo: wrogość do kościoła, chłopi mieli fajnie, bo uwłaszczenie, a burżuazja nie, bo maxima na ceny, zwycięstwa na wojnie odwróciły uwagę ludzi od niej, oskarżani o brak radykalnych działań albo o terror, tępienie opozycji

1974 Roberspierryści ścięci, zniesienie maximów, giełda

1795 Konstytucja: cenzus majątkowy, Rada Pięciuset, Dyrektoriat

Podboje Napoleona

1793 I Koalicja

1795 Koniec I koalicji bo Prusy zajęte rozbiorami, została Anglia i Austria

1796 Napoleon dowódca frontu włoskiego

1797 Campo Formio : Belgia do Francji, Wenecja do Austrii, mała republika włoska – została Anglia

1798 Wjazd w Egipt na Anglię, zniszczone okręty

1798 Francja na Państwo Kościelne, => Republika Rzymska

1798 II Koalicja – Anglia, Austria, Rosja, Turcja, Neapol, Sardynia

1799 Neapol -> Republika Partenopejska

1799 Wjazd Austrii we Włochy, Napoleon wrócił

Dyrektoriat słaby: ludzie mieli dość rewolucji, potrzebne nowe prawa zabezpieczające porządek, a Dyrektoriat skłócony i skorumpowany, więc zamieszki; słaba sytuacja finansowa i Francja dostawała od II koalicji.

09.11.1799 Przewrót Napoleona, konsulat

1800 Wjazd we Włochy: pod Marengo

1800 pod Hohenlinden na froncie reńskim

1801 Lunewille – z Austrią: Belgia dla Francji, Republika Włoska, potem inne pokoje

1802 Amiens – z Anglią

1805 Desant Francji na Anglię, ale rozbity pod Trafalgarem

1805 III Koalicja – Anglia, Austria, Rosja, Neapol, Szwecja – przeciw uzurpatorowi i ekspansji Francji

1805 Francja przymierze z Hiszpanią i (południowymi państwami Niemieckimi, bo niezależność od Austrii)

1805 pod Ulm, Austria dostała

1805 pod Austerlitz – 3 cesarzy

1805 Preszburg (Bratysława) – z Austrią: Austria bez (Wenecji, Istrii, Dalmacji -> (Rep. Włoska => Królestwo Włoskie), Związek Reński

1806 Związek Reński, Napoleon polityka zagraniczna, koniec I Rzeszy, koniec cesarza rzymskiego narodu niemieckiego

1806 IV Koalicja – Anglia, Rosja, (Prusy, bo dominacja Francji w Niemieckich)

1806 pod Jeną, Auerstadt – Prusy dostały, zdobyty Berlin

1806 Berlin: blokada kontynentalna, dalej na wschód

1807 pod Iławą, Frydlandem – Rosja dostała

1807 Tylża – z Rosją i Prusami: Rosja blokada, Prusy bez połowy terytorium

1807 Portugalia nie chce blokady – zjechana

1808 W Hiszpanii przejęty tron, ale guerilla i Anglia, więc się wycofali

1808 Francja na Hiszpanię, ale koalicja

1808 V Koalicja: Austria, Anglia

1809 pod Wagram, Austria dostała

1809 Wiedeń – z Austrią: nowa Galicja -> Księstwo W., Istria -> Francja

1812 Francja na Rosję – Kutuzow

1812 pod Smoleńsk, pod Borodino

1813 VI Koalicja – Rosja, Anglia, Szwecja, Prusy, Austria

1813 pod Lipskiem, Bitwa Narodów, Napoleon dostał

1814 Paryż zdobyty, Napoleon na Elbę

1815 100 dni

1815 VII Koalicja – cała Europa

1815 pod Waterloo, Św. Helena

1821 Napoleon wykitował

Reformy Napoleona

1799 Napoleon do władzy, Konstytucja: Konsul – pełna władza, inicj. ustaw. , 3 izby: Trybunat, Ciało Prawodawcze, Senat; cenzus majątkowy, doradcza Rada Stanu

1802 Prawa: departamenty, konkordat – bo w czasie rewolucji Kościół zjechany i potępiał: podział, uznana konfiskata z rewolucji, wolność wyznania; bez strajków, cenzura, tajna policja, licea, reforma armii, Legia honorowa

1804 Kodeks Cywilny: bez feudalnych, własność, wolność obrotu i produkcji, wolność wyznania, śluby cywilne, równość wobec prawa

1804 Cesarz, sam się koronował

Reformy w zdobytych terenach: konstytucje, Kodeks Cywilny, równość wobec prawa, ograniczenie Kościoła, bez poddaństwa chłopów, wolność handlu i obrotu ziemią

1807 Reformy w Prusach: zniesienie poddaństwa, wolny handel ziemią

1808 Reformy w Prusach: chłopi po połowie ziemi, samorządy w miastach, powszechna armia, rada ministrów, kanclerz, oświata

Bez reform w Austrii i Rosji

Rewolucja przemysłowa

Anglia – ogradzania pod owce, wywalania wieśniaków

Intensyfikacja upraw, wydajność, dochody, uwolnieni chłopi do miast, tania siła robocza

Warunki rozwoju techniki: siła robocza, kapitał, rynek zbytu

Skutki: podział pracy, urbanizacja, wzrost skali produkcji, komercjalizacja, rewolucja transportowa, konkurencja, produkcja maszynowa, cykliczność rozwoju (kryzysy), konflikt pomiędzy robotnikami a pracodawcami.

Ned Ludd – przywódca protestów przeciwko wprowadzaniu maszyn, bo wywalali ludzi – luddyści

1800 ogniwo galwaniczne

  1. Morse – telegraf

1844 lampa łukowa

1853 lampa naftowa

bank notes, Bank Angielski

Kongres Wiedeński 1814 – 1815

Gruba Czwórka: Rosja, Austria, Anglia, Prusy, potem Francja

legitymizm – prawowity, stary, jak było

Francja – granice z 1972, kontrybucja, wojska

Rosja – prawa do (Księstwa Warszawskiego => Królestwa Polskiego)

Austria – <-: okręg tarnopolski, Śląsk Cieszyński, Lombardia, Wenecja, Dalmacja, Istria

Prusy – <-: Wielkie Księstwo Poznańskie, połowa Saksonii, Pomorze Zachodnie, Westfalia, Nadrenia

Anglia – potwierdzenie: Malta, Wyspy Jońskie, Cejlon

Przywrócenie państwa kościelnego, Belgia + Holandia => Zjednoczone Królestwo Niderlandów, Norwegia od Danii do Szwecji

Związek Reński => Związek Niemiecki, hegemon: Austria; należały tylko kawałki Austrii i Prus

Zakaz handlu niewolnikami

Sojusz Kościoła z restauracją, organizacje wolnościowe bez Kościoła

1815 Święte Przymierze: Austria, Prus, Rosja, potem reszta, bez Anglii, Turcji, i Państwa Kościelnego; pomoc zbrojna w razie rewolucji, zakłócenia porządku

Reakcjoniści, konserwatyści: pozostawienie tradycji, religia, małe zmiany

Liberałowie: przeciw monarchii absolutnej, wolność wyznania, słowa, prasy, stowarzyszeń, równość wobec prawa, cenzus majątkowy, liberalizm ekonomiczny

Republikanie: liberałowie bez monarchii konstytucyjnej

Socjaliści: Owen: chciał poprawić warunki pracy, szkoła, ograniczenie czasu pracy, zwalczał pijaństwo i miał zyski; Fourier: teoria, wspólnoty po 1620, odpowiedni podział pracy

Walka o wolność po kongresie

1820,1 Karbonariusze: robotnicy, inteligencja , oficerowie, dla ludu, nieudane powstania: Włochy, Francja, Belgia, Niemcy; potem wygasł

1834 Młoda Europa: Włochy, Niemcy, Polska;

1814 Powrócił Ludwik 18, karta konstytucyjna: 2 izby, duży cenzus majątkowy, rząd, Kodeks Napoleona, wolność wobec prawa

1830 Rewolucja lipcowa – wywalili Karola 10, bo: ograniczył prawo wyborcze, wolność prasy, kary za opozycję; osadzili Ludwika Filipa, małe zmiany

Anglia – luddyści, bunty robotników, mały wpływ robotników na głosowania do parlamentu (2 izby)

182x Ustawodawstwo pracy, ograniczenie czasu pracy dzieci, pozwolenie na organizacje robotnicze

1832 Reforma prawa wyborczego

1836 Czartyści – organizacja robotnicza, tylko petycje

1846 Zniesienie ceł na zboże, poprawienie warunków życia roboli

1821 Towarzystwo Południowe – republikanie

1821 Towarzystwo Północne – monarchia konstytucyjna

Zniesieni poddaństwa chłopów, uwłaszczenie

1825 Aleksander I wykitował, Konstanty nie chciał, więc Mikołaj

1825 Dekabryści, odmowa przysięgi, stłumiono

Mikołaj rozbudowywał aparat policji

Dążenia niepodległościowe narodów Turcji: Bułgarzy, Serbowie, Mołdawia, Wołoszczyzna; autonomie

1821 Walki o niepodległość Grecji, Święte Przymierze powinno pomóc Turcji, ale bali się opinii publicznej i Rosji, że pomoże i będzie miała wpływy, więc

1827 pod Navarino - wjechali Turcji okrętami, wygrali

1829 Adrianopol – z Rosją, uznanie niepodległości Grecji, i autonomii

Austria – świadomość narodowa Czechów, Węgrów, Chorwatów, Słoweńców, panslawizm

Rozbiory

1764 Poniatowski królem, zatwierdzony przez Rosję i Prusy1764 Sejm Konwokacyjny, prorosyjski, reformy: równe prawa religiom, potwierdzenie liberum weto1768 Konfederacja Barska: przeciw Rosji, królowi, Czartoryskim, poparła Turcja

1772 I Rozbiór: Prusy chciały, Rosja do tej pory nie, bo chciała całość, ale konfederacja, więc się zgodziła; Prusy: Warmia, Pomorze Gdańskie, kawałek Wielkopolski; Austria: Małopolska, Podole; Rosja: Inflanty, dużo Białorusi

1788 Sejm Wielki: hetmański: Branicki, anarchia, przekupieni; królewski, patriotyczne: Potoccy, reformy

1788 Reformy: 100.000 armii, pozbawiono prawa głosu bezrolną szlachtę => bez przekupstwa, prawo o miastach, nadanie szlachectwa niektórym mieszczanom

1791 Konstytucja: wolność wyznania, utrzymanie szlachty, mieszczanie wolni, wolność chłopów, trójpodział władzy, Sejm, król elekcyjny, sądy terenowe

1792 Targowica: przeciw konstytucji, pomoc do Rosji, wojska wjechały

1792 Król do Targowicy, bo i tak nie wygrają, a może jakieś ustępstwa

1793 II Rozbiór: Austria nawalała się z Francją, więc rozbiór bez niej, Prusy: Gdańsk, Toruń, Wielkopolska, kawałek Mazowsza; Rosja: Ukraina, Białoruś, zatwierdzone przez sejm

1794 Powstanie Kościuszkowskie, bo zmniejszenie ilości woja uchwalone przez sejm

1794 pod Racławicami, dostali

1794 Manifest Połaniecki: bez poddaństwa chłopów, bez pańszczyzny na czas wojny, żeby chłopi wstępowali, ale mało

1795 III Rozbiór: Austria: południe, Kraków; Prusy: Mazowsze z Warszawą; Rosja: Litwa, Wołyń; król abdykował

Skutki: szlachta się obudziła, słaba gospodarka, oderwanie się chłopów na kresach

 

Legiony

1796 Napoleon zjechał Austrię, jeńcy polscy, więc Legiony

1797 Utworzenie Legionów w Republice Lombardzkiej

1798 II Koalicja, Legiony zjechały neapolitańczyków, ale dużo do niewoli

1801 Pokój z Austrią, nic dla Polski, a w układzie paryskim zrzekł się wpływu na Europę Wschodnią

1801 Dezercje, niezadowolenie, więc na Santo Domingo, zjechane w 1803

Księstwo Warszawskie

1806 Berlin: Dąbrowski poparł, a Kościuszko nie, bo nie wierzył w intencje Napoleona

1806 Komisja Rządząca: przew. Małachowski, Poniatowski, Dąbrowski

1807 Tylża - Francja z Rosją i Prusami: Rosja chciała silnych Prus, Francja słabych, Księstwo Warszawskie pod królem Saksonii bez Pomorza Gdańskiego, połowa Prus została

1807 Konstytucja: bez feudalnych, silna władza królewska, równość wobec prawa, bez równości praw, król inicj., Rada Ministrów: Potocki, Poniatowski;

Ciężka sytuacja finansowa, donacje da Francuzów z polskich dóbr, wierzytelności.

1807 dekret grudniowy – chłopi są wolni, ale ziemia należy do panów

1807 Izba Edukacyjna

1808 Szkoła Prawa

1808 Kodeks Napoleona: wolny obrót ziemią, sprawowanie urzędów (mieszczaństwo)

1809 Wjazd Austrii, bitwa pod Raszynem nieroztrzygnięta, Warszawa oddana, a Poniatowski wjazd w Lubelszczyznę Austrii, a potem pokój

1812 Królestwo Polskie, 100.000 woja dla Napoleona

1813 Wjazd Rosji w Polskę, koniec księstwa

Kraków Wolne Miasto

1815 Konstytucja liberalna

1826 Aresztowanie Towarzystwa Patriotycznego

Powstanie listopadowe

Przyczyny: pośrednie: łamanie konstytucji, ograniczanie autonomii, romantyzm, ruchy wolnościowe w Europie; bezpośrednie: rewolucja lipcowa we Francji, przygotowywana przez cara interwencja w Belgii z armią polską, groźba wykrycia spisku

29.11.1830 Powstanie

1830 Chłopicki chciał ugody, ale nie

1831 Wojna, nieudolnie prowadzona, Olszynka Grochowska, Powstanie na Litwie, klęska

1831 Zdobycie Warszawy

1831 Taryfa celna: co do Rosji duże

1832 bez konstytucji, bez sejmu, rządu, armii, sądy wojskowe, zostawione Rada Administracyjna i Stanu z ograniczonymi kompetencjami, woj rosyjski w Polsce, Cytadela, unifikacja systemu prawnego, gubernie, kodeks karny, system miar i wag, bez wyższych uczelni, walka z Kościołem

Wielka Emigracja

1832 Towarzystwo Demokratyczne Polskie: Darasz, Hetman, zapewnienie szczęścia społecznego, uwłaszczenie

Hotel Lambert: Czartoryski, najpierw niepodległość, potem ustrój, działalność dyplomatyczna, szlachta podniesie lud i ma nim rządzić dla jego dobra, chcieli monarchii

Powstanie Krakowskie

Organizacje spiskowe, połączone z emigracją, Mierosławski plan powstania razem z TDP, chcieli dotrzeć do chłopów, dać im ziemię, a nieposłuszną szlachtę kasować, Dembowski

Ale nieufność chłopów, ciemnota, powstanie miało być we wszystkich trzech zaborach

1846 Chcieli na Tarnów, ale sprzeczne rozkazy i rabacja, bo: Austriacy mówili, że szlachta nie chce dopuścić do uwłaszczenia przez cesarza

1846 Kraków, udało im się zdobyć, chcieli chłopów, ale zjechani

Skutki: Wcielenie Wolnego Miasta Kraków do Austrii, Rosja zakazała sądzenia chłopów przez szlachtę, zwiększania pańszczyzny i rugowania bo chciała mieć dobre stosunki z chłopami

Wiosna Ludów w Polsce

1848 Powstanie Wielkopolskie, bo: rewolucja w Berlinie, uwłaszczenie chłopów => świadomość narodowa i chcieli więcej, germanizacja, konkurencja niemieckiego przemysłu

1848 Rewolucjoniści w Berlinie chcieli wojnę z Rosją

1848 Komitet Narodowy chciał tylko dużych reform

1848 Chcieli rozbrojenie części woja polskiego za reformy, rozbroili, ale nie zreformowali, więc pospolite ruszenie

Skutki: bez autonomii, szlachta nie chciała już spisków, tylko legalną drogę

1850 Dokończenie uwłaszczenia

1848 Rewolucja w Wiedniu, więc Komitet Narodowy w Krakowie, zniósł pańszczyznę

1848 Cesarz zniósł pańszczyznę, żeby niby było, że on pierwszy i szlachta zła

1848 Austriacy zjechali Kraków, Lwowa nie, bo Ukraińcy i konflikt

1848 Oddzielenie się Ukraińców galicyjskich, proaustriaccy

1848 Wybory do parlamentu Wiedeńskiego, ale mało chłopów

1848 Zjechali Lwów, rozwiązali parlament

Skutki: nie było jedności, uwłaszczenie, chłopi pokazali, że są siłą

Powstanie styczniowe

1856 Odwilż: bez cenzury, amnestia, szkolnictwo wyższe, zniesienie ceł

1858 Towarzystwo Rolnicze – Zamoyski: uwłaszczenie

Przyczyny: szybki rozwój gospodarczy, hamowany przez feudalizm wsi, więc żądania poprawy, młode pokolenie nie pamiętające listopadowego, kryzys Rosji, organizacje spiskowe na uniwersytetach zagranicznych, rozbudzenie świadomości narodowej przez manifestacje, doświadczenie: Wiosna Ludów, że sojusz rewolucją europejską nic nie daje, chłopi mogą się zwrócić przeciwko szlachcie, wojna krymska, że dyplomacja nic nie da; Garibaldi

1860 Manifestacje bo rocznica listopadowego

1861 Towarzystwo Rolnicze uchwaliło czynszowanie, zabici w czasie manifestacji

1861 Powołanie Delegacji Miejskiej, która miała uspokoić Warszawę, uwłaszczenie w Rosji

biali: TR – manifestacje doprowadzą do ustępstw

czerwoni: młodzież – powstanie zbrojne

1861 Rozwiązanie TR, Delegacji, ostrzelanie manifestacji więc do kościołów

1861 Ogłoszenie stanu oblężenia, zjechanie kościołów, powstanie organizacji spiskowych

1862 Reformy Wielopolskiego: czynszowanie, bez serwitutów, równouprawnienie żydów, szkolnictwo; ale trochę za mało, rozbudowa siatki spisków, Komitet Centralny Narodowy

1862 Możliwość branki, Wielopolski, że będą brać spiskowców, więc plany powstania

1863 Powstanie

Skutki: polityka Wielopolskiego nic nie daje (dawanie małych ustępstw w zgodzie z Rosją), zwrócenie uwagi mocarstw, uwłaszczeni chłopów, zmieniona idea polityczna: bez powstań

Wiosna Ludów

Walka burżuazji przeciwko feudalizmowi, dążenia narodowe

Bez Anglii, bo monarchia parlamentarna, i rewolucja przemysłowa, i Rosji, bo silnie feudalna, i policja Mikołaja

Przyczyny: komunikacja,

Francja

1846 Nieurodzaj w rolnictwie, skandale finansowe, bezrobocie, więc bankiety

1848 Rozpędzony bankiet, bunt, abdykacja Ludwika Filipa

1848 Rząd Tymczasowy: wolność prasy i zgromadzeń, wybory powszechne do Zgromadzenia, Komisja Luksemburska: roboty państwowe, skrócenia dnia pracy, pomoc da ubogich

1848 Rozruchy przeciw Zgromadzeniu, więc likwidacja wolności prasy, Komisji Luksemburskiej, robót publicznych

1848 Powstanie robotnicze, stłumione

1848 Konstytucja: powszechne prawo wyborcze, ochrona pracy, prezydent, silny, bez reelekcji, Ludwik Napoleon prezydent,

1849 Zgromadzenie zaczęło wprowadzać: cenzus, cenzurę, zakaz strajków

1851 Przewrót, plebiscyt – przedłużenie kadencji, trzy ciała ustawodawcze

1852 Plebiscyt – cesarstwo

Francja: na początku silna władza Cesarza, cenzura, ale wzbogacenie burżuazji, opozycja, więc reformy

1864 Prawo zrzeszania się i strajków, inicjatywa dla posłów, mało cenzury

1870 Ministrowie odpowiedzialni przed parlamentem

 

Austria

1846 Nieurodzaj, rabacja, wystąpienia na Węgrzech

1848 Rozruchy w Wiedniu, więc: bez cenzury, konstytucja, odrębny rząd węgierski

1848 Powstania w Wenecji, Mediolanie

1848 Piemont i Sardynia na Austrię

1848 Konstytucja od władcy: wybory pośrednie, cenzus; więc znowu rozruchy

1848 Roboty publiczne, zwołany parlament: zniesienie pańszczyzny, uwłaszczenie; więc chłopi szczęśliwi

1848 Sardynia i Piemont dostały, rozejm

1848 Czechy chciały na swoje, ale Niemcy w Czechach nie, więc Czechy panslawizm i austroslawizm

1848 Zjazd słowiański, ale dużo konfliktów

1848 Austria zjechała Czechy

1848 rewolucja na Węgrzech wspierana przez Austrię, Austria chciała zjechać Węgry

1848 Rozruchy w Wiedniu, rewolucja, przejęta władza, ale zjechane,

1849 Piemont i Sardynia znowu próbowała zjechać Austrię, ale dostała, więc abdykował, dla Wiktora Emanuela II

1849 Republika Węgierska, walki z Austrią, Rosja pomogła, Węgry dostały

Niemcy

1848 Rozruchy i wolność prasy, konstytucje, parlamenty, uwłaszczenie

1848 Chcieli zjednoczyć Niemcy, dwie koncepcje: małe – z Prusami, wielkie – z Austrią

1848 Wybrany parlament, chcieli królowi Prus, ale on nie chciał od ludzi, tylko od Boga, i bał się Rosji i Austrii, więc nic

Wojna Krymska

Turcja coraz słabsza, wystąpienia narodów bałkanów i innych

Rosja chciała: morze Czarne, cieśniny i dostęp do Śródziemnego

Anglia chciała: cieśniny, Śródziemne, handel z Turcją

Austria nie chciała, żeby dążenia separatystyczne objęły jej posiadłości na półwyspie

Francja chciała: rozszerzenie wpływów na afrykańskich wybrzeżach Śródziemnego

1850 Spór o miejsca święte między katolikami a prawosławnymi: Francja i Rosja; sułtan za katolikami, więc Rosja przygotowania do wjazdu: liczyli na pomoc Austrii, bo pomoc w Wiośnie Ludów, i Prus, bo kumpel na tronie

1853 Wjazd w Mołdawię i Wołoszczyznę, autonomie Turcji, więc Turcja wojna

1854 Do wojny po stronie Turcji Francja i Anglia

1855 Do wojny po stronie Turcji Królestwo Sardynii, bo chciało być widziane na arenie

1855 Austria zjechała autonomie

1855 Zdobyty Sewastopol od Rosjan

1855 Mikołaj I wykitował, Aleksander II

1856 Konferencja paryska: integralność Turcji, autonomię: Serbii, Mołdawii, Wołoszczyzny; zrównanie praw religii, Morze Czarne neutralne

1861 Rumunia z księstw naddunajskich

1861 Reforma rolna: bez poddaństwa chłopów, wykup ziemi częściowo przez państwo, reszta przez wspólnotę, bo dla władz lepiej, bo pilnowali członków, spłat, wiązało z ziemią

1864 Wprowadzenie samorządu, reforma sądownictwa, bez kar cielesnych

1874 Reforma wojska, zmniejszony czas służby

 

Zjednoczenie Włoch

Król Sardynii – Wiktor Emanuel, premier – Cavour

Dwa obozy: monarchistyczny – Cavour, republikański – Garibaldi, Mazzini (Młoda Europa)

Cavour chciał, żeby Francja zjechała Austrię, bo Austria miała posiadłości na półwyspie

1858 Napoleon, że zjedzie za Niceę i Sabaudię, ale Austria ma wypowiedzieć, więc jawne zbrojenia

1859 Wojna, Rosja nie pomoże, bo Austria nie pomogła w Krymskiej, Prusy chciały osłabienia Austrii, a Anglia nic nie miała

1859 pod Magentą, Solferino, Austria dostała

1859 Państwa środkowych Włoch – powstania przeciw władcom

1859 Prusy bały się, że Francja za silna, więc zebrał woja, więc Francja pokój: Lombardia dla Sardynii, reszta zostaje

1860 Państwa środkowych Włoch włączyły się przez plebiscyty do Sardynii

1860 Wjazd Garibaldiego, Obojga Sycylii, Neapol

1861 Królestwo Włoskie

Zjednoczenie Niemiec

Przeszkody: konflikt o hegemonię, zburzenie układu sił, różnice pomiędzy państwami, religia

Austria nie należała do Związku Celnego, więc zacofana gospodarczo, a Prusy tak i silne więzi między państwami, Austria słaba po kłótni z Rosją i zjednoczenia Włoch

1861 Wilhelm I i Bismarck do władzy

1862 Reforma armii: skrócenie czasu do 3 lat – wszyscy byli przeszkoleni

1863 Chciał Rosję sprzymierzyć że sobą, a oddalić od Francji – pozwolił Rosji na ściganie powstańców styczniowych na swoim terytorium a Napoleon poparł Polaków

1863 Dania chciała Szlezwik i Holsztyn,

1864 Prusy i Austria zjechały Danię, Szlezwik dla Prus, Holsztyn dla Austrii, konflikt o nie

Bismarck chciał zjechać Austrię, więc obiecał Włochom Wenecję a Francji Belgię

1866 Prusy zjechały Austrię pod Sadową, pokój: Wenecja dla Włoch, Austria przestała się wtrącać w Związek Niemiecki

1867 Związek Północnoniemiecki – za zjednoczeniem i jedna religia

Bismarck chciał zjechać Francję, Rosja jej nie pomoże, bo wojna krymska i propolski, Austria nie miała nic do gadania, bo zjechana, , Włochy dostały Wenecję, Bismarck powiedział Anglii, że Francja chce Belgię, a Anglia nie chciała wzmocnienia Francji

1870 Spór o Hiszpanię, Prusy chciały swojego kumpla, więc Francja się wkurzyła, Prusy zrezygnowały, ale depesza emska

1870 pod Sedanem Francja dostała, Napoleon do niewoli, więc w Paryżu republika

1871 Francja chciała pokoju: bez Alzacji i Lotaryngii, kontrybucja

1871 II Rzesza: Rada Związkowa, Sejm, silny król, kanclerz

1872 Kulturkampf: centralizacja władzy, podporządkowanie Kościoła państwu, różnice religijne południowych landów

1878 Prawa wyjątkowe przeciw socjalistom: bez stowarzyszeń, zgromadzeń, prasy; bo rósł w siłę i zamach na kanclerza

1890 Zniesiona prawa wyjątkowe

Austro-Węgry

1860 Po wojnie włoskiej reformy: rozszerzenie sejmów prowincji, ale protesty Węgrów, bo chcieli więcej

1861 Parlament, ograniczone uprawnienia, nadany przez cesarza

1867 Po wojnie z Prusami: dualizm, unia personalna, wspólne: wojsko, budżet, polityka zagraniczna; bez cenzury, szerokie autonomie innych nacji Austrii, Rada Państwa, system kurialny

1907 Zniesienie systemy kurialnego

Międzynarodówka

1862 Robotnicy się spotkali, chcieli nawiązać współpracę

1864 I międzynarodówka, indywidualni działacze, wyzwolenie klasy robotniczej, do 1876

Anglia: bez rewolucji, bo wolność zrzeszeń i poprawa warunków pracy, tylko ekonomiczny program

Francja: dwa nurty: rewolucyjny utopijny komunizm i ewolucyjny – zmiany poprzez demokrację

Niemcy: dążyli do powszechnego prawa wyborczego, żeby zmienić

1869 II Międzynarodówka – bo dużo partii we wszystkich państwach europejskich, dwie koncepcje: rewizjonizm (marksizmu)- socjalizm środkiem do poprawy robotników legalną drogą, reformizm – socjalizm – nowy ustrój budowany legalnymi drogami

Komuna Paryska

1870 Powstanie republiki w Paryżu, bo cesarz dostał pod Sedanem, i potem oblężenie, powstanie Gwardii Narodowej do obrony

1871 Nowy rząd słabo walczył, wystąpienia stłumione

1871 Pokój z Prusami, defilada niezadowolenie, rozbrajanie i zniesienie żołdu dla Gwardii Narodowej

1871 Rewolucja przeciw rządowi – wybory do Komuny Paryskiej, idealistyczne plany: przejęcie własności

1871 Komuna zjechana przez rząd, bo Prusy wypuściły jeńców

1875 Zgromadzenie Narodowe, że Francja republika: prezydent na 7 lat, rząd odpowiedzialny przed parlamentem

1905 Oddzielenie Kościoła od państwa: bez szkół, bez religii w szkołach,

Wojna Secesyjna

Przyczyny: różnice: religijne: południe – anglikanie, północ – purytanie; południe - duże posiadłości, bez przemysłu, północ – przemysł, cła: południe nie chciało, bo handel z Europą bawełną, północ chciała, bo ochrona przemysłu, kultura; spór wokół rolnictwa, abolicjoniści: organizacja przeciw niewolnictwu, aktywna, John Brown;

1860 Lincoln prezydent, 1865 zamordowany

Skutki: gubernatorzy wojskowi na południu, poprawka znosząca niewolnictwo, Ku-Klux-Klan, segregacja rasowa w szkolnictwie

Rewolucja 1905

1905 Rewolucja, bo: dostali od Japonii, chłopi chcieli ziemi, robole ochrony, absolutyzm, wiele narodowości: Fini, Polacy, strajki

1905 Krwawa niedziela: ostrzelany protest, więc strajki, masowe protesty, wystąpienia chłopów, bunt marynarzy

1905 Car chciał zwołać Dumę, ale klęska z Japonią, i Duma doradcza, więc większe strajki

1905 Manifest Październikowy: Duma Ustawodawcza, swoboda zgromadzeń i stowarzyszeń

1906 Duma rozwiązana, Stołypin premier – skasował krwawo rewolucję

1906 Reformy Stołypina: pozwolenie na wystąpienie ze wspólnoty gminnej z ziemią

Trójprzymierze i Trójporozumienie

Przyczyny wojny: Niemcy musiały sobie zdobyć miejsce na arenie

1875 Powstanie antytureckie w Hercegowinie, Bułgarii

1877 Rosja zjechała Turcję, bo wpływy, oficjalnie opiekun Słowian

1878 San Stefano: Wielka Bułgaria zależna od Rosji; ale protesty innych mocarstw

1878 Konferencja berlińska: Austro-Węgry, Francja, Turcja, Anglia, Włochy; - Bułgaria lennem turcji z pełną autonomią, Bośnia i Hercegowina pod opiekę Austro-Węgier; - konflikt między Rosją a Austro-Węgrami

1879 Traktat Niemcy i Austro-Węgry o pomocy w razie wojny z Rosją

1887 Traktat reasekuracyjny Rosja i Niemcy - Rosja Niemcom konfliktom z wyłączeniem Francji, Niemcy Rosji z wyłączeniem Austro-Węgier – wszystkie oprócz istniejących

1882 Włochy do Niemiec i Austro-Węgier, bo Francja zajęła Tunis, który chciały Włochy

1891-4 Sojusz Francusko-Niemiecki, bo bez konfliktów, Francja handel, Rosja inwestycje, przeciwdziałanie wspólnemu wrogowi – Trójprzymierzu

1882 Anglia przejęła Egipt, kanał Sueski, Sudan

1892 Kompromis Faszodański: Francja zjeżdżała na Zachód, Anglia na południe, ale się pogodzili

1899-02 Wojna burska – Anglia zjechała Burów, bo złoto i diamenty

1904 Entente Cordiale – Francja i Anglia – Egipt dla Anglii, Maroko dla Francji, bo Niemcy wychodziły na morza, przemysł się im rozwijał

Anglia dążyła do wpływów w okolicy Indii, bo kolonizacja Rosji i Niemiec

1907 Anglia pogodziła się z Rosją, więc potem do Trójporozumienia

1908 Austria zaanektowała Bośnię i Hercegowinę, bo zmiana władzy w Turcji, bez wojny, bo Rosja dostała od Japonii

1912 Bułgaria, Grecja, Serbia, Czarnogóra zjechały Turcję, zabrały terytorium

1913 Bułgaria zjechała swoich kumpli, bo podział terytorium, dostała, więc potem do państw centralnych

Zabory do 1914

Rosyjski: po powstaniu: likwidacja budżetu, Rady Stanu, komisji, Banku Polskiego, 75 % zakonów, rusyfikacja, rosyjski urzędowy, Szkoła Główna => rosyjski uniwersytet; praca organiczna, pozytywizm

1850 Zniesienie ceł do Rosji – rozwój przemysłu, tania siła robocza, złoża surowców, kolej

1864 Uwłaszczenie, ale rolnictwo i tak zacofane, samorząd, bez propinacji, ale serwituty zostały – konflikty, małe gospodarstwa, konkurencja importu

Austriacki:

1868 Autonomia Galicji: administracja polska, język polski, Sejm Krajowy, Rada Państwa, kurie, Rada Szkolna Krajowa, polskie szkoły, wyższe

1908 Zabójstwo namiestnika przez Ukraińców dążących do samodzielności (57?)

Stańczycy: ugodowi, Popiel, związani z Lambert w okresie powstania styczniowego, Galicja autonomię dostała a nie wywalczyła, więc ugoda dobra, trójlojalizm: lojalność wobec zaborców, potem opozycja narodowców; szkoła krakowska: przyczyny upadku: złota wolność, anarchia, brak silnej władzy; własna wina Polaków, więc niezdolni do życia sami

1869 Teka Stańczyka: potępia powstania

Bez przemysłu oprócz Śląska Cieszyńskiego, rozdrobnienie <=: bez rugowania, chłopi nie mogli do przemysłu; propinacja, serwituty

Pruski

1871 Walka z polskością po zjednoczeniu Niemiec: ziemia, język, kościół; ale aktywność społeczna

1872 Kulturkampf: duchowieństwo odsunięte od szkół, niemiecki w szkołach, śluby cywilne,

1885 Rugi Pruskie

1886 Komisja Kolonizacyjna: wykup ziemi polskiej

1894 Hakata: grupa wpływająca na politykę antypolską

1904 Nowela Osadnicza – bez budynków bez zezwolenia

1908 Przymusowe wywłaszczenie majątków ziemskich – ustawa

1909 Stronnictwo Narodowo – Demokratyczne: bo walka z polskością

Wielkopolska i Pomorze zaplecze rolnicze, bo uwłaszczenie, duże gospodarstwa, mechanizacja, postęp

Górny Śląsk – przemysł ciężki

Polityka

Socjaliści: bo na uczelniach rosyjskich, Waryński, dwie grupy: Waryński - bez niepodległości, bo wrogość wobec proletariatowi innych państw, Limanowski – niepodległość, bo robotnik członek narodu

1880 Genewa – zjazd socjalistów

1882 Socjalrewolucyjna Partia Proletariat: równość i bez własności, na razie ustawy socjalne; w Warszawie

1892 Program paryski – PPS: niepodległość, uspołecznianie

1893 SDKP – Marchlewski, Luksemburg: bez niepodległości

1900 SDKPiL

1892 PPSD – Galicji i Śląska Cieszyńskiego – Daszyński – legalna

Nacjonaliści:

1887 Liga Polska w Szwajcarii – po TDP: niepodległość

1897 SND: wspólnota narodowa, interes narodu, każdy musi myśleć o narodzie, więc oświata, antysemityzm, bo dużo i handel, najpierw naród wyedukować, a potem powstanie, a na razie ugoda

Ludowcy:

Galicja, bo w pruskim solidarna walka ze zniemczaniem, a w rosyjskim ludowy ruch nie może być tajny, a w Galicji niezadowolenie chłopów, bo bieda

Uświadamianie chłopów przez pisma

1895 Stronnictwo Ludowe, 1903 Polskie Stronnictwo Ludowe: zniesienie kurii, bez serwitutów, kredyty

1913 PSL “Piast”, PSL–Lewica

Rewolucja 1905-1906 na ziemiach polskich

1904 Wojna Rosyjsko – Japońska, więc Piłsudski, że powstanie, a Dmowski nie chciał dopuścić

1905 Rewolucja: endecja chciała autonomii, bez gwałtownych działań, PPS: razem z środkami zbrojnymi, SDKP – rewolucja razem z Rosyjską

1905 Strajki w szkołach, chłopów <= działalność uświadamiająca

1905 Ogłoszenie swobód, prywatne szkoły, Kościół, język polski

1905 Manifestacje, stan wojenny, połączenie narodowego i społecznego charakteru, PPS kazała bojkotować Rosję, a endecja chciała autonomii, ale nic, bo ruch zamierał

1905 SPR – ugodowcy

1906 Walki pomiędzy PPS a endecją, bo PPS atakowała rosyjskie posterunki

Skutki: legalne ruchy polityczne do Dumy, polskie organizacje, szkoły, mała cenzura, ustawodawstwo pracy, związki zawodowe,

PPS => PPS-Lewica, (PPS-Frakcja Rewolucyjna => PPS: niepodległość, do Galicji)

1904 Polski Związek Ludowy w Królestwie, potem ruch zaraniarski

endecja: Królestwo dla Rosji peryferia, a dla Niemiec terytorium wewnętrzne, zniemczanie, i brak możliwości połączenia z zaborem austriackim, bo sojusz, poparła SPR, zabór pruski i część Królestwa

lewica niepodległościowa: bo autonomia Galicji, możliwość szkolenia wojskowego, ograniczony początek państwowości z ziem zaboru rosyjskiego, poparła PPS, PPSD, ludowcy, PSP, Fronda

1908 ZWC – Piłsudski, Kukiel, Sikorski – szkolenie wojskowe, potem inne organizacje

1912 TKSkonfSN: PPS, PPSSD, PSL, PSP, Fronda

I Wojna Światowa

18.4.1914 Zabójstwo Franciszka Ferdynanda, następca tronu, w Sarajewie, stolicy Bośni, wchodzącej w skład Austro-Węgier

Turcja do centralnych, bo straty w wojnie 1912-13

Japonia do koalicji, bo kolonie Niemieckie na Dalekim Wschodzie

1914 Szybki wjazd Niemiec we Francję przez Belgię, ale kontrofensywa, pod Marną, Niemcy zatrzymani

1914 Niespodziewanie szybka mobilizacja woja Rosji, wjazd, ale zatrzymany, front na zachodnim Królestwie

1915 Bułgaria do centralnych, bo chciała Serbii, Rumunia do kolacji

1915 Blokada surowców do Niemiec – Anglia – bitwa jutlandzka

1915 Niemcy wjechali w Królestwo Polskie, kawałek Ukrainy i Białorusi, Serbia rozwalona

1916 Verdun

1917 Rumunia rozwalona

1917 Nieograniczona wojna podwodna Niemiec, więc USA do wojny, bo dostawy wojskowe do koalicji

1917 Ukraina, Litwa, Rumunia zależna od Niemiec

1918 Pokój Brzeski – uznanie zdobyczy Niemiec, bo rewolucje, dezercje

1918 Chwilowe zwycięstwa Niemiec, bo nowe surowce, ale potem zjechani przez koalicję, bo USA, rozkład Austro-Węgier na Węgry, Czechy, Serbię

11.11.1918 Rozejm

Rewolucje w Rosji

Przyczyny: absolutyzm, represje po 1906, Rasputin, klęski wojenne, bieda

1917, marzec Strajki, woj. nie chciał tłumić, więc Duma zrobiła Rząd Tymczasowy, Radę Delegatów Robotniczych, car abdykował

1917 Rząd: wybory do Konstytuanty, amnestia, wolność prasy i zgromadzeń, ale bez reformy rolnej, bez końca wojny

1917 Tezy Kwietniowe Lenina – republika rad, nacjonalizacja, kontrola robotnicza

1917 Rząd ofensywa, więc zamieszki, stłumione

1917 Zjazd Rad: władza przejęta przez bolszewików – oddana przez Zjazd Radzie Komisarzy Ludowych z Leninem, dekret o pokoju, o ziemi – oddanie ziemi chłopom, Deklaracja Praw Narodów Rosji - prawo narodów do samostanowienia się

1918 Interwencja przeciw radom

1918 Rozwiązanie partii, została RKP(b), rozwiązana Konstytuanta, cenzura, dekret o cerkwi – zabiera jej dobra, Czeka, Armia Czerwona, car zamordowany,

1919 Komunizm wojenny, bo: słaba gospodarka, niepracujące urzędy, fabryki, inflacja, brak żywności; - przymus pracy, kartki, dostawy żywności od chłopów, likwidacja wolnego handlu

Niemcy i Austro-Węgry pod koniec wojny

1918 Bieda ludności Niemieckiej, bo gospodarka wojenna i blokada, więc protesty, manifestacje, marynarze odmówili wykonania rozkazu, rady delegatów

Najsilniejszy ruch socjaldemokratyczny: SDParNiem: demokracja, socjalne, bez końca wojny, bez rewolucji; NiezPSD: aktywnie przeciw wojnie; KomPRobN: Luksemburg, rewolucja, republika rad

1918 Cesarz abdykował, bo nie można stłumić, Rada Komisarzy Ludowych, podpisała rozejm

1919 Kongres Delegatów Rad Robotniczych - wybory do Zgromadzenia Narodowego, a nie przejął władzę i system radziecki, więc komuniści powstanie, ale stłumione przy pomocy Freikorpsów – cios dla rewolucji ogólnoświatowej, Lenin chciał powtarzać rewolucje, rozbicie SD

1919 III Międzynarodówka (Komintern) do 1943, komunistyczne partie, siedziba w Moskwie

1919 Zgromadzenie Narodowe: Republika Weimarska, silna władza prezydenta, swobody, socjalne

1916 Wykitował cesarz i król, więc Karol I

1918 Klęski, słabość militarna, słaba władza, więc niepodległość: Republika Czechosłowacka, Republika Austriacka, bo rozruchy,

1918 Republika Węgierska, ale przegrało, więc żądania terytorialne Rumunii, (Serbii + Chorwacja + Słowenia => Królestwa SHS)

1919 Wrócili jeńcy Austriaccy z Rosji, więc Rady Delegatów, przekazana władza dla komunistów, więc Węgierska Republika Rad: nacjonalizacja, terror, więc Rumunia i Czechosłowacja interwencja, komuniści pokonani, parlament, że monarchia

1917 Deklaracja Praw Narodów Rosji, więc Finlandia, Litwa, Łotwa, Estonia, Gruzja, Ukraina, Zakaukaskie: ale Gruzji i Zakaukaskim Rosja wjechała i SRR, Ukraina: Republika Ukraińska rozpoczęta przez Niemców

1918 Zachodnioukraińska Republika Ludowa od wycofujących się Austriaków na Galicji Wschodniej

1919 Połączenie się Ukrain, ale wjazd Rosji i Polaków, SRR

System Wersalski

1919 Gruba trójka: Francja, Anglia, USA

Francja chciała osłabienia Niemiec i państw na wschodzie, bo bała się, i nie wiadomo co w Rosji

Anglia: równowaga sił => bez osłabiania Niemiec, bo: handel, rewolucja jak słabe

USA: Peace without Victory, Liga Narodów

Niemcy: bez armii powszechnej, przemysłu zbrojeniowego, 100.000 armii, bez fortyfikacji na zachodniej, bez Alzacji i Lotaryngii dla Francji, Zagłębia Saary dla Ligi Narodów, bez Wielkopolski i Pomorza dla Polski, Warmia, Mazury i Górny Śląsk plebiscyt, bez kolonii dla Ligi Narodów, potem dla Japonii, Francji, Anglii, reparacji

Austria: reparacja, demilitaryzacja, bez sojuszu z Niemcami

Bułgaria: reparacja, bez 10% terytorium dla SHS, Rumunii, Grecji

Węgry: reparacja, bez 66% terytorium dla SHS, Rumunii, Czechosłowacji

Turcja: ograniczona do Azji Mniejszej, po 1923 Tracja od Grecji po wojnie

Liga Narodów – 1920-1940

Mała Ententa: Czechosłowacja, Rumunia, Jugosławia – przeciw rewizjonistycznym Węgrom

Niemcy, Rosja rewizjonistycznie, bo okrojenie terytorialne, rewolucja

Włochy ukradzione zwycięstwo, więc faszyści

1922 Genua, sytuacja gospodarcza, Niemcy i Rosja

1922 Rapallo – traktat Niemiecko-Rosyjski: Rosja bez reparacji, sojusz gospodarczy i wojskowy

1924 Plan Dawesa

1925 Locarno – pakty Reńskie – nienaruszalność granicy zachodniej Niemiec => wschodnia naruszalna, Niemcy zaakceptowały system wersalski, wchodziły na arenę

1926 Niemcy do Ligi Narodów

1928 Briand-Kellog – Francja, Niemcy, Polska, USA, Anglia, Włochy: bez wojny w razie sporu

1932 Lozanna – likwidacja reparacji

1931 Wjazd Japonii na Chiny, Liga protestowała, ale nic nie dało

1933 Japonia wystąpiła z Ligi, Niemy też, bo kwestionowanie wersalskiego przez Hitlera

1934 ZSRR do Ligi, bo faszyzm, groźba izolacji

1935 Plebiscyt, Zagłębie Saary do Niemiec, więc Hitler powszechna służba wojskowa

1935 Włochy wjazd Etiopii

1936 Remilitaryzacja Nadrenii

1937 Włochy wystąpiły z Ligi, Japonia wjazd Chinom

1936-7 Antykomintern – Niemcy-Japonia-Włochy, bo państwa nastawione na ekspansję

1936 Rząd frontu ludowego w Hiszpanii, armia Franco protest, Włochy i Niemcy po stronie rebeliantów, ZSRR rząd

1938 Anschluss Austrii – woj wkroczył, ludność nie protestowała

1938 Hitler chciał Czechosłowację, ale w systemie sojuszów z Francją i ZSRR, więc powiedział, że tylko Sudety

1938 Monachium – Francja, Anglia, Niemcy, Włochy – Niemcy mogą zając Sudety, reszta gwarantowana przez Francję, Anglię, Włochy

1938 Węgry chciały Słowacji i Ukrainy Zakarpackiej z większością węgierską, dostały od Niemiec i Włoch po arbitrażu wiedeńskim

1939 Słowacja oderwała się od Czech, pod protektoratem Niemiec,

1939 Protektorat Czech i Moraw pod Niemcami, zgodził się prezydent Czech, Litwa oddała Kłajpedę

1939 Ribbentrop-Mołotow: podział RP

Mussolini i Hitler

191x>8 Kryzys gospodarczy, strajki, kombatanci

1919 Mussolini – związek kombatantów, Wielkie Włochy, konfiskata Kościoła, bojówki, podatki dla bogatych

1921 Nar. Partia Faszystowska

1922 Marsz na Rzym, król dał premiera Muss.

Delegalizacja partii kom.

1924 Wybory – faszyści większość

1925 Muss. przejmuje całą władzę

1929 Konkordat z Kościołem

1919 Wybory - SPD wygrała

1920 Pucz Kappa – Freikorpsy

Wybory SPD dostała mało

1923 Hiperinflacja

Pucz monachijski

1924 Plan Dawesa: raty reparacji, inwestycje w Niemczech, reforma walutowa

1930 Kryzys gosp.

Rośnie poparcie dla NSDAP

1933 Hitler- kanclerz – rząd koalicyjny

1933 Spalenie Reichstagu: nowe wybory – 44% , stan wyjątkowy

Rozwiązanie innych partii

1934 Hitler prezydent bo “umarł” dotychczasowy

Noc długich noży: wymordowali SA bo chciało rozwiązania armii

1935 Ustawy Norymberskie – Żydzi bez praw

1938 Kryształowa noc - rozwalili Żydów

ZSRR

1921 NEP: wolny handel, bez reglamentacji, własność prywatna, bez przymusu pracy, bez rekwizycji żywności

1922 Rosja => ZSRR, RKP(b) => WKP(b)

1924 Lenin wykitował

1927 Koniec NEP, bo naprawił gospodarkę, ograniczał totalitaryzm, przymusowe dostawy zboża

1928 Budowa przemysłu 5 lat, kolektywizacja rolnictwa, likwidacja kułaków

1932 Paszportyzacja, duże kary za zabierani własności socjalistycznej, zamykanie cerkwi, walka z religią

1934 NKWD, odpowiedzialność zbiorowa,

1936 Konstytucja Stalinowska – swobody demokratyczne, prawa socjalne

1936-8 Czystki w partii, wojsku, bo Stalin umacniał pozycję

Komintern: najpierw walka z socjaldemokratami, potem z faszyzmem, jak Hitler i Mussolini (?)

Polska w I Wojnie

1914 Piłsudski wjazd na Kielce, ale społeczeństwo nie poparło, i Rosja zostawiła duże siły, więc wrócił

1914 NaczKNar – Kraków – Leo: przyłączenie zaboru rosyjskiego i Austro-Węgry-Polska, Legiony Polskie, ale władze niechętne, bo Niemcy obawiały się zjednoczenia ziem polskich

1914 Komitet Narodowy – Warszawa – Wielopolski, Dmowski: chcieli woja, ale nie, bo i tak polski woj. Siłą wcielany do armii, żadnych ustępstw od cara, Legion Puławski, potem rozwiązany

1915 Niemcy wjechali w Królestwo, CentrKObyw, ale nic dla Polaków

1915 3 Legiony Polskie przy Austrii: Piłsudski, Haller, Szeptycki

1915 Rozbudowywanie PolOW, bo centralne nic nie mówią o Polsce, chociaż zajęły jej terytorium

1916 Akt 5 listopada, bo wyczerpywanie się rezerw mobilizacyjnych: utworzenie państwa polskiego pod Niemcami

1917 TymRadaStanu – Warszawa – Niemojewski, po 5 listopada

1917 USA, Włochy, że Polska, potem car, a potem Rząd Tymczasowy i Rady Delegatów

1917 NaczPolKomWoj – Piotrogród – Raczek: I Korpus Polski, potem jeszcze 2

1917 KNP – Paryż – Dmowski: armia polska, uznany za przedstawicielstwo

1917 Akt 5 listopada nie realizowany, więc kryzys przysięgowy: I i III korpus rozbrojony, II => PolKorPos, Piłsudski do Magdeburga, POW do konspiracji

1917 Rada Regencyjna – Warszawa – Kucharzewski: po kryzysie, ale i tak za mało

1918 Pokój Brzeski: Polska sprawą wewnątrz niemiecką, więc PolKorPos przeszedł na stronę Rosji, Kaniowa

1918 Rozbrojone Polskie Korpusy, ale do Francji

1918 Orędzie Wilsona z Polską, poparcie Anglii, potem próby sojuszy z Austro-Węgrami za Polskę, ale nie wyszło

1918 represje Rosji Radzieckiej na Polskę, aresztowania, likwidacja woja, SDKPiL

1918 Rada Regencyjna, że niepodległość, bo centralne dostawały, reprezentacja KNP

1918 NaczRadaLud – Prusy – endecja

1918 PolKomLik – Kraków – Witos, Rady Delegatów, bo woj wracający z Rosji, ale wygrała lewica niepodległościowa

1918 TymRządLudRepP – Lublin – Daszyński: piłsudczycy, przejęcie władzy w kraju, reformy, nacjonalizacja, Sejm Ustawodawczy

10.11.1918 Piłsudski wrócił, potem dowódca woja, potem Rada regencyjna przekazała mu władzę

22.11.1918 Piłsudski Tymczasowy Naczelnik Państwa, rząd Moraczewski: reforma rolna, nacjonalizacja, ale po Sejmie, teraz socjalne, prawicy nie było w rządzie, więc sabotaż gospodarczy

1918 PPS-Lewica + SDKPiL => KomPRobPol: bez sejmu, zabrać władze siłą

1919 Paderewski premier: endecja, PPS, ludowcy, KNP uznał rząd

1919 Wybory do Sejmu: ND – 36%, PSL”W” – 15%, PSL”P” – 12%, PPS - 9%

1919 Mała Konstytucja: Sejm, Naczelnik

Walki o granice

1919 Powstanie Wielkopolskie, bo przyjechał Paderewski, NRL

1919 Wjazd Czechów w Śląsk Cieszyński, mało obrony, bo woj na wschodzie

1919 Traktat Wersalski – Paderewski i Dmowski: Wielkopolska i Pomorze Wschodnie dla Polski, Gdańsk wolne miasto, plebiscyty: Górny Śląsk, Warmia, Mazury

1920 III Powstanie Śląskie, bo Polska przegrała plebiscyt, bo sprowadzono emigrantów, Warmia i Mazury dla Niemiec, bo propaganda Niemiecka i ofensywa Rosjan

1920 Śląsk Cieszyński w dużej części dla Czechosłowacji

1919 Walki z Ukrainą, zjechane RU, bo RU zjeżdżana przez bolszewików, URL też, do Zbrucza

1919 Bolszewicy zjechali Litwę i Białoruś

1919 Polska zjechała Litwę, Białoruś

ND: inkorporacja

Piłsudski: federalizm

1919 Ententa chciała odbudowy Rosji, więc dobrze, że Polska ją zjeżdża, ale nie chciała utraty przez Rosję Białorusi i Ukrainy

1919 Rada konferencji, że Galicja Wschodnia zarządzana przez Polskę

1919 Biali generałowie sukcesy, więc Piłsudski wstrzymał

1920 Groźba ataku Rosji, więc sojusz z Ukrainą, ofensywa, Kijów, ale bez poparcia ludności, bo nie wierzyła w wycofanie się potem Polski

1920 Ofensywa Armii Czerwonej, Tuchaczewski, wjazd pod Płock, Warszawę, Grabowski premier, RadaObrPań, uznanie niepodległości Litwy, ale Rosja też i oddała Wilno

1920 TymKomRewPol – Marchlewski: PSRR, wywłaszczenie obszarników, nacjonalizacja

1920 Grabski uznał Curzona w zamian za pośrednictwo Anglii w rozmowach z Rosją, niezadowolenie, nowy rząd – Witos, Daszyński

1920 Bitwa warszawska, bolszewicy rozwaleni, Niemen, rozejm, wjazd w Wilno, Litwa Środkowa, plebiscyt, do Polski

1921 Pokój ryski: granica, uznanie UkSRR, BiaSRR, prawa dla mniejszości, zwrot zbiorów wywiezionych w czasie rozbiorów, rekompensata

Polska

1921 Konstytucja marcowa: Sejm, Senat, co 5 lat, proporcjonalne, prezydent słaby, bo prawica się bała, że Piłsudski: na 7 lat, wybierany przez Zgromadzenie, reprezentacja na zewnątrz, rozwiązanie Sejmu za zgoda senatorów, rząd odpowiedzialny przed sejmem, można usunąć jednego ministra, sądy, wolność wyznania, publikacji, stowarzyszeń, własność, bez przywilejów rodowych

388.000 km2

27,2 – 35.1 mln ludzi

1920 Reforma rolna – max 400ha, połowa odszkodowania, ale nie wykonana

1920 Marka polska wydawana przez Polska Krajowa Kasa Pożyczkowa

1922 Wybory: ZLN, SChN – prawica – wolność gospodarcza, społecznie zachowawczy, 27%, ChD, NPR, PSL”P” – centrum – własność, wolność gospodarcza, problemy społeczne, 27%, PSL”W”, SCh, PPS – lewica – radykalna reforma rolna, oddzielenie Kościoła, socjalizm

1922 Narutowicz prezydent, lewica, zastrzelony przez endeka

1922 Rataj p.o. prezydenta, Sikorski premier

1922 Wojciechowski prezydent, lewica, centrum

1923 Pakt lanckroński: ND, ChD, PSL”P”, reforma rolna, bez socjalnego, mniejszości, ograniczenie Piłsudskiego, premier Witos

1923 Hiperinflacja, strajki, tłumione siłą przez rząd, Witos odszedł

1923 Grabski premier, nadzwyczajne uprawnienia

1924 Dodatkowe podatki, zwiększone dochody skarbu, prywatny Bank Polski z pokryciem w złocie

1924 KOP, bo małe wjazdy ZSRR

1925 Reforma rolna: max 180-300 ha, pełne odszkodowanie

1925 Konkordat: potwierdzenie praw majątkowych, podział administracyjny Kościoła

1925 Wojna celna: po wersalskim do 25 Niemcy musiały importować, wygasło zezwolenie na bezcłowy import węgla

1925 II inflacja, bo emisja bilonu, bo małe wpływy budżetowe, bo spadek produkcji

1925 Skrzyński – szeroka koalicja, napięta sytuacja, bo Locarno, II inflacja, wojna celna

1926 strajki, więc premier Witos, SChN, CHD, NPR, PSL”P”

1921 Deklaracja o przyjaźni Francji i Polski, pomoc w razie napaści Niemiec

Mała Ententa anty Węgierska, nie chciały z Polską, bo tradycyjne sympatie prowęgierskie w Polsce

Czechosłowacja nie chciała z Polską, bo Śląsk Cieszyński, nie chciała wchodzić w antyrosyjskość, popierała Rosję w 1920

Rumunia chciała, bo bała się Rosji, bo 1918 zabrała jej Besarabię

Węgry nie chciały, bo chciały przedwojenne terytoria

Litwa nie chciała, bo Wilno, i dominacja Polska, i nie pozwalała Łotwie i Estonii

1924 próby paktów gwarancyjnych zachodniej granicy Niemiec, ale nie wschodniej; potwierdzenie konwencji 1921

1925 Umowa handlowa Czechosłowacji i Polski

1925 Umowa Polsko-Radziecka o rozstrzyganiu zatargów zagranicznych

1925 Umowa handlowa Niemcy – ZSRR

1926 Układ o przyjaźni Niemcy – ZSRR

1929 Protokół Litwinowa: szybki Briand-Kellog dla wschodu

1930 Polsko-Niemiecka umowa handlowa

12.5.1926 Przewrót majowy, PPS poparło

1926 Wojciechowski ustąpił, Rataj p.o., Bartel premier, Mościcki prezydent

1926 Nowela sierpniowa: prezydent może rozwiązać parlament, wydawanie dekretów w czasie przerw sesji, popierana przez prawicę i centrum

1926 GISZ: podlega tylko prezydentowi

1926 Piłsudski premier, bo sejm zaczął podskakiwać, 2 ministrów konserwatystów ziemiańskich, Nieśwież

1926 OWP: Dmowski, faszyzm

1927 BBWR: Sławek, bo wybory, ogromna kampania

1928 Wybory: BBWR – 28%, ZLN – 8%, PSL”P” – 5%, ChD – 4%, NPR – 3%, PPS – 14%, PSL”W” – 9%, SCh – 7%

1928 ZLN dostał w wyborach, więc SN, OWP

1928 Daszyński marszałek, Piłsudski premier, potem Bartel

1929 Świtalski premierem, rząd pułkowników

1929 Centrolew: PSL”P”, NPR, ChD, PSL”W”, SCh, PPS, bo odeszli Piłsudczycy

1929 Centrolew odwołał rząd Świtalskiego, Bartel premier, Centrolew chciał powrotu do demokracji

1929 Rozwiązanie parlamentu

1930 Wybory brzeskie: aresztowano z opozycji i do Brześcia, BBWR - 56%, SN – 14%, centrum – 9%, lewica – 13%

1930 Premier Sławek, protesty przeciw wyborom

1930 Kryzys: spadła produkcja, więc spadł skup, bezrobocie, spadek cen żywności, wycofywanie kapitału z Polski, więc: ingerencja w monopole, Fundusz Pracy, zasiłki

1931 Prystor premier, opozycja nic nie może

1931 PSL”P” + PSL”W” + SCh => SL, Witos

1932 Witos i szefowie PPS skazani po brzeskich

1933 Mościcki prezydent, Jędrzejewicz, Kozłowski premier

1933 OWP rozwiązana

1934 ONarRad: narodowy, PPS bardziej na lewo, SL też

1934 Bereza Kartuska: dla komunistów, terrorystów, ONR

1935 Konstytucja Kwietniowa, uchwalona niezgodnie z prawem: państwo najważniejsze, prezydent: władza państwowa, co 7 lat Zgromadzenie Elektorów: 75 Sejm i Senat, 5 dostojników; kontrkandydat i plebiscyt, rząd, zwoływać i rozwiązywać Sejm i Senat, wojna, zwierzchnik sił, umowy międzynarodowe, reprezentacja na zewnątrz; Sejm: bezpośrednie wybory; Senat: 1/3 prezydent, reszta pośrednie, cenzus wykształcenia, marszałek zastępca prezydenta

12.5.1935 Piłsudski wykitował, Śmigły na GISZ, Sławek myślał, że po wyborach Mościcki ustąpi da niego

1935 Wybory, BBWR najwięcej, 46% frekwencji

1935 Mościcki nie chciał ustąpić dla Sławka, bo Piłsudski mu nie kazał, więc Sławek odszedł

1935 Komintern fronty ludowe na faszystów, w Polsce na sanację, ale nikt nie chciał

1936 Front Morges: Haller, Popiel, Korfanty, Paderewski, Sikorski, centrum, wzmocnienie sojuszu z
Francją, demokracja, Paderewski na prezydenta

1936 Składkowski premier, bo porozumienie między Mościckim i frakcją zamkową a Śmigłym i frakcją wojskową, Śmigły marszałek

1937 Wychodzenie z kryzysu, więc Kwiatkowski - COP

1937 OZjedNar – Koc, bo BBWR się rozwiązał bo Sławek: solidaryzm, państwo, silna władza, industrializacja, oświata

1937 NPR + ChD => SP

1938 Rozwiązanie KPP, bo czystki w ZSRR

1938 Skwarczyński przewodniczący OZN, bo Koc za radykalny nacjonalistycznie

1938 Wybory(?): 67% frekwencja

1939 Plan 15-letni: zbrojeniowy, komunikacja, rolnictwo, oświata, urbanizacja, uprzemysłowienie, Polska A, B

Beck: polityka równowagi

1932 Polsko – Radziecki pakt o nieagresji na 3 lata, w tym czasie Hitler antypolski

1933 Konwencja londyńska o określeniu napastnika: bez wjazdów, podpisała Europa wschodnia

1934 Polska-Niemcy: niestosowanie przemocy w sporach, po Rosji, bo Hitler izolowany po wystąpieniu z Ligi

1934 Przedłużenie Polsko-Radzieckiego paktu, po Niemieckim

1938 Przyłączenie Zaolzia po Monachium

1939 ZSRR czeka na najlepsze oferty, bo Niemcy mogą zdemontować system wersalski

1939 Gwarancje angielskie i francuskie przeciw Niemcom, po Czechosłowacji, ale Hitler i tak wymówił pakt o nieagresji, więc FunObNar i PożObPlot

1939 ZSRR chciało pomoc w razie agresji Niemiec bez pytania, ale Polska nie, więc ze zgodą, wtedy Hitler się przestraszył, że sojusz, więc Niemcy swoją ofertę

1939 Układ Anglia-Francja-ZSRR o pomocy w wypadku agresji, ale nieprawomocny

1939 Niemcy podział wpływów w Europie Wschodniej, pakt o nieagresji, mediacja w konflikcie japońsko-radzieckim

23.8.1939 Pakt Ribbentrop-Mołotow o nieagresji, tajny protokół o podziale Polski

1939 Układ o wzajemnej pomocy z Anglią

II Wojna Światowa

1939 Wjazd w Polskę

04.1940 Wjazd w Danię i Norwegię, bo porty norweskie i ruda szwedzka, Quisling, korpus Angielski, ale dostał

05.1940 Belgia, Holandia, Francja

06.1940 Petain skapitulował, Vichy, bo flota i kolonie, Komitet Wolnych Francuzów w Anglii

06.1940 Włochy na Egipt Angielski

08.1940 Bitwa o Anglię, Włochy na Grecję

40 Bitwa o Atlantyk o dostawy dla Anglii

09.40 Pakt 3 – Niemcy, Włochy, Japonia, współpraca wojskowa

11.40 Węgry, Słowacja, Rumunia do paktu 3, bo Niemcy skłoniły Rumunię do oddania pozostałym kawałków terytorium

03.41 Bułgaria do 3, bo zjechana i faszyści

03.41 Niemcy zjechały Grecję, bo Włochy słabo, dwie strefy okupacyjne

03.41 Włochy zjeżdżane przez Anglii w Afryce, więc Afrika Korps, zjechał Anglię oprócz Tobruku

05.41 Anglia zjechała Irak i Syrię, żeby nie przeszły do Niemiec, potem Iran

39-40 Litwa, Łotwa, Estonia do ZSRR, wojna zimowa,

06.41 Niemcy wjazd w ZSRR: Leningrad, Moskwa, Stalingrad, dostali, bo wiara w sojusz, słabe uzbrojenie, braki w oficerach

12.41 Bitwa o Moskwę, ale się nie udało, Hitler nie popierał ruchów narodowych w Rosji

03.41 lend-lease dla antyNiemców

08.41 Karta Atlantycka – Roosevelt, Churchill: walka w obronie demokracji, praw człowieka, wolność: religii, słowa, nędzy, strachu

12.41 Japonia na Pearl Harbour, Pacyfik, Oceania

05.42 Wjazd Niemiec na południu, bo ropa i Moskwa od południa, Stalingrad, do 02.43, nie udało się, okrążenie

07.43 Łuk Kurski

08.42 Al-Alamajn, Montgomery, Afrika Korps dostał

11.42 Wjazd w Maroko i Algierię dotychczas Vichy, więc Vichy zlikwidowane

3-5.43 Anglia na Tunis

07.43 Anglia na Sycylię, więc Mussolini odsunięty od władzy i kapitulacja, ale Niemcy przywróciły

06.42 Midway

06.44 Normandia po Teheranie

09.44 Francja wolna

12.44 Ardeny

06.44 Wjazd ZSRR w Litwę i Białoruś

08.44 Rumunia do aliantów, Bułgaria i Jugosławia zjechana, Węgry w 02.45

30.04.45 Hitler wykitował

05.44 Monte Cassino

6,9.8.45 Hirosima, Nagasaki

Anglia nie wypowiedziała wojny ZSRR, więc szybko porozumienie

01.43 Casablanka – Churchill, Roosevelt: bezwarunkowa kapitulacja, Anglia chciała front na bałkańskim, ale wpływy, więc Apeniński, francuskie kolonie pod zarząd de Gaulle’a

11.43 Teheran – 3 – odwlekany przez Stalina, żeby lepsza pozycja: II front w Normandii a nie na Bałkanach, pomoc dla partyzantów Jugosławii, suwerenność Iranu i Austrii, organizacja pokoju, plan podziału Niemiec na 5 pięć państw

02.45 Jałta – 3 – bo: w Grecji walka Anglii z komunistami, walki w Jugosławii między komunistami a prokrólewskimi, sprawa polska, działania wojenne, podział wpływów, Francja; : Niemcy na 4 strefy, ZSRR na Japonię po skończeniu Niemiec za terytorium, ONZ, rząd koalicyjny w Jugosławii, wpływy armii

Polska w II Wojnie

3.9.39 Anglia i Francja wypowiedziały wojnę

7.9.39 Westerplatte dostało

9.9.39 Bzura

17.9.39 wjazd ZSRR

28.9.39 Warszawa dostała

2.10.39 Hel dostał

Niemiecki: część włączona: germanizacja, przesiedlenia, bez szkół, prasy; reszta GG: 41 – Volkslista, żeby woja, likwidacja inteligencji, obozy koncentracyjne, getta, przejęty przemysł,

Kresy: włączyły się do BSRR i USRR, obywatelstwo ZSRR, Wilno dla Litwy w zamian za garnizon, wywożenie, wymordowanie oficerów, nacjonalizacja, NKWD

11.39 Prezydent Raczkiewicz, premier Sikorski, bo poprzedni internowany w Rumunii

12.39 ZWZ: podporządkowany rządowi, przygotowanie, ściśle wojskowa, Sosnkowski

02.40 PKP przy ZWZ, potem GłówKomPol

06.40 Rowecki komendant ZWZ, GKP => Delegatura Rządu na kraj

06.40 Rząd do Anglii

12.40 Rowecki Delegat

07.41 Sikorski-Majski: unieważnienie traktatów Rosyjsko-Niemieckich, a nie pokój ryski, armia w ZSRR z dowództwem polskim, amnestia dla Polaków, pomoc w wojnie

08.41 Armia, dowódca Anders, ambasada, ZSRR nie chciało dawać żarła Polakom

11.41 Wcielanie do Armii Czerwonej obywateli polskich narodowości niepolskiej, bo mieli obywatelstwo

01.42 Układ Polsko-Czechosłowcki o współpracy w polityce zagranicznej, obronnej i gospodarczej

03.42 Cześć Armii Polskiej do Iranu, bo za mało żarła, ale likwidacja punktów werbunkowych

05.42 Reszta do Iranu, potem ZSRR, że Polacy unikają walki

01.43 Obywatelstwo radzieckie przywrócone, bo zwycięstwa nad Niemcami

02.43 ZPP – Berling, Wasilewska: powstanie Polski, połączona z ZSRR przyjaźnią, tworzy woja

04.43 Wydało się wymordowanie oficerów, skarga w MiedzyCK, ale Niemiecka też, więc Kreml, że razem z Niemcami i zerwał stosunki

03.41 Żydzi wyjęci spod prawa

03.42 Likwidacja gett

09.42 Piekałkiewicz delegat z SL

05.43 Jankowski delegat z SL

12.43 KierWalCyw – Korboński: rozpowszechnianie walki cywilnej, sądy podziemne, uznane za państwowe

02.42 ZWZ => AK – Rowecki, żeby scalić podziemie wojskowe: SOB, TOW, BCh, NOW

01.42 PPR – Nowotko: przysłani z ZSRR, akcja zbrojna, program ludowy, patriotyczny, GwLud, potem przew. Finder

07.42 AK ograniczona walka, bo Niemcy dostawali, i dużo osób spalonych

10.42 Kedyw – Fieldorf

04.43 Powstanie w getcie warszawskim

05.43 Dywizja im. T. Kościuszki, pod ZPP, rosyjscy oficerowie, potem I Korpus

07.43 Sikorski wykitował, Mikołajczyk premier z SL,

12.43 Teheran: zachodnia granica na Odrze, wschodnia na Curzonie

07.43 KWC + KWK => KWPod, działania partyzanckie

03.43 III Międzynarodówka rozwiązana, wiec PPR więcej demokracji i patriotyzmu, przewodniczący Gomułka

01.44 KrajRadNar – Bierut: PPR, RPPS, lewica ludowa: władza zamiast RP na uchodźstwie, Rząd Tymczasowy, reforma rolna, nacjonalizacja, przyjaźń z ZSRR, uregulowanie granicy wschodniej z ZSRR, AL

01.44 RadaJedNar – Pużak: parlament, SN, SP, SL, PPS, walka o wolność, demokracja, parlament, reforma rolna

05.44 Delegacja KRN do Moskwy, uznana przez Stalina

02.44 Mikołajczyk kompromis z ZSRR w sprawie granic, Anglia i USA popierały ZSRR, Armia Czerwona sojusznik, Burza, AK odrębna od AL.

05.44 II Korpus zdobył Monte Cassino

06.44 PolKomWyzNar – Moskwa – Osóbka-Morawski: reformy społeczne i gospodarcze, bez nacjonalizacji, KRN władza w kraju, odwołanie do konstytucji marcowej, PKWN podpisał Curzona

1.8.44 Powstanie Warszawie, bo woj. radziecki pod Warszawą, rozmowy Mikołajczyka w Moskwie, prace fortyfikacyjne dla Niemców następnego dnia

08.44 Mikołajczyk w Moskwie: chciał włączyć PPR, wolne wybory, zmiana konstytucji, dyskusja nad granicą, Bierut chciał na prezydenta, powrót do marcowej, włączenia PKWN do rządu, ale nie

2.10.44 Koniec powstania, bo: przewaga Niemców, brak zaopatrzenia, ZSRR utrudniało pomoc; aresztowania, zniszczenia budynków; skutki: zatrzymanie ofensywy ZSRR, mniej Niemiec dla ZSRR, nie oddali bez walki

08.44 Bierut prezydent od KRN, Polska Lubelska, organizacja partii i władzy, terror, milicja, mobilizacja, obowiązkowa żywność, uruchamianie fabryk, reforma rolna: 50-100 ha, spłata – jednoroczne zbiory, przymusowe wykonanie, bo RJN nie popierała, lewe partie: PPS, SL, SD

08.44 Mikołajczyk, że koalicja z PPR, Sejm, prezydent, układ z ZSRR, Wilno i Lwów do Polski

10.44 Spotkanie Mikołajczyka z Stalinem, ale brak uznania Curzona, więc nic, Churchill i Roosevelt popierają Curzona po Teheranie, więc rząd negacja faktów dokonanych, Mikołajczyk dymisja

11.44 Arciszewski premier - PP

09.44 Okulicki komendant AK po powstaniu

12.44 KRN Rząd Tymczasowy – Osóbka-Morawski, zależny od ZSRR, protesty

01.45 Rozwiązanie AK, bo represje, “Nie”podegłość

02.45 Jałta: chcieli kontrolę wyborów, ale Stalin zablokował, granica na Curzonie

??.45 Zsyłki, aresztowania, przejmowanie władzy

04.45 Aresztowanie 16

04.45 Układ o przyjaźni ZSRR i Polski przez Rząd Tymczasowy

06.45 Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej – kontrolowany przez komunistów, Mikołajczyk wicepremier, uznany przez Zachód

??.45 Poczdam: wstępnie zachodnia granica, przesiedlenie Niemców

Polska: 312.000 km2, 22 mln, zaludnianie zachodu

08.45 PSL – Witos, Mikołajczyk

11.45 SP – połowa komuniści

11.45 CentrUrzPlan – słaba gospodarka, monopol dewizowy

01.46 Nacjonalizacja powyżej 50 robotników przez KRN

12.46 Parcelacja – zakończenie reformy PKWN

06.46 Referendum, bo przygotowanie do wyborów, odwleczenie parlamentarnych, PSL nie chciała do bloku, sfałszowane

07.46 Pogrom Żydów w Kielcach

??.46 PPR, PPS, SL, SD - blok, PSL – demokracja, sojusze międzynarodowe, prywatne, usunięcie aparatu bezpieczeństwa, zmieniona ordynacja ułatwiająca fałszowanie

01.47 Wybory do Sejmu sfałszowane: 80% blok, Bierut na prezydenta, rząd Cyrankiewicz

02.47 Mała konstytucja: Sejm, prezydent, rząd, sądy, 444 posłów na 5 lat, Rada Państwa uchwały z mocą ustawy, bez gwarancji wolności obywatelskich

10.47 Komuniści przejęli PS po atakach i aresztowaniach, Mikołajczyk za granicę

??.48 Rozłam w PPR: Gomułka za specyfizmem krajowym komunizmu, Stalinowcy z Moskwy za stalinizmem; po Ticie, Gomułka wywalony z partii, Bierut na przewodniczącego

12.48 Zjednoczenie PPR i PPS, po czystkach w PPS

47-49 Plan 3-letni odbudowy gospodarki i zniszczeń wojennych

11.49 PSL + SL => ZSL, bo i tak PSL zjechane wcześniej

11.49 Zmiany w Wojsku: Rokossowski MON, związanie wojska z partią, szkolenie polityczne, dowództwo dla Rosjan

03.50 Zniesienie samorządów, Rady Narodowe podporządkowane Radzie Państwa

05.50 Adwokatura i Prokuratura podporządkowana państwu

07.50 SP się zlikwidowało, zostało ZSL, PZPR, SD

07.50 Uznanie granicy przez NRD i Polskę

Po II Wojnie

07.45 Poczdam – 4D, podział na 4 strefy, Niemcy wyłączny winowajca

03.46 Antagonizm kapitalizmu i komunizmu

02.47 Traktaty w Paryżu z resztą pokonanych: Włochy: reparacja, Triest wolne miasto; Finlandia: reparacja, baza wojskowa da ZSRR; Rumunia: reparacja, uznanie bez Besarabii i Bukowiny; Węgry: reparacja, granice jak w 38 Rumunia: reparacja, okrojona terytorialnie

04.46 Nacjonalizacja w ZSRR Niemczech, SED – komuniści i socjaldemokraci, rządząca

??.46 Komuniści zamach stanu w Grecji, ale zjechani przez Anglię i USA, Turcja też bez komunistów

01.47 Bizonia z Anglii i USA Niemiec

06.47 Plan Marshalla, bez państw komunistycznych

11.47 Trizonia

03.48 Pakt brukselski – Unia Zachodnia: Anglia, Francja, Belgia, Holandia, Luksemburg

12.48 Deklaracja Praw Człowieka – ONZ

04.49 NATO: USA, Anglia, Francja, Włochy, Belgia, Holandia, Luksemburg, Dania, Norwegia, Islandia, Kanada, Portugalia, po Unii Zachodniej, wzmocnienie, bo USA

09.49 Trizonia => RFN, przez parlament ChD, liberałowie z wyborów

10.49 NRD, SED

06.50 Północna Korea wjazd południowej, ONZ protest i wjazd, ale potem odepchnięci

 

Komunizm po II Wojnie

11.44 Bułgaria na stronę aliantów, bo przewrót, komuniści

11.45 Wybory sfałszowane

09.46 Zniesienie monarchii przez sfałszowane referendum

12.47 Konstytucja – demokracja ludowa

05.46 Wybory w Czechosłowacji – wygrali komuniści, bo: wcześniej partia komunistyczna, sympatie prorosyjskie, zaakceptowani w rządzie; przejęli władzę

??.48 Konstytucja – demokracja ludowa

08.44 Rumunia na stronę aliantów, mało komunistów

10.44 Komunistów więcej, bo: poparcie ZSRR, Siedmiogród

??.45 Wybory sfałszowane, woj ZSRR

02.47 Czystki wśród partii

12.44 Rząd węgierski zawieszenie broni, okupacja ZSRR

11.45 Wybory, wygrała ludowa, ale okupanci chcieli komunistów

01.46 Węgry republika

08.47 Wybory pod naciskiem, potem partie rozwiązane, bo zachód się nie interesował, bo po pokoju

10.44 Tito wyzwolił prawie całą Jugosławię

11.45 Wybory, opozycja wyeliminowana wcześniej w czasie walk

01.46 Konstytucja – republika ludowa

06.448 Stalin atak na Tito, ale się nie dał

demokracja ludowa – reforma rolna dla chłopów, nacjonalizacja dla roboli, wywłaszczenia, wolne miejsca po Żydach

11.47 Kominform – koordynacja walki z imperializmem, wymiana doświadczeń, państwa komunistyczne

??.48 Kominform kolektywizacja

??.49 RadaWzajPomoGosp

10.49 Chińska Republika Ludowa po rewolucji komunistycznej